Allah Sevgisi

Bilgisayar- internet aracılığıyla yaratılışın anlatılması ve mühür Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur alametlerinden olacaktır

Peygamberimiz (s.a.v.)‘in ahir zaman alametlerinden biri olarak haber verdiği ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Tırmizi ve İbn-i Mace gibi büyük ehl-i sünnet alimlerinin Peygamberimiz (s.a.v.)’den aktardıkları Dabbet-ül Arz ile ilgili bazı hadis-i şeirflerde, Hz. Mehdi (a.s.)’nin yanında ‘bir mühür’ ve ‘Hz. Musa Peygamber’in asası’nın olacağına dair bilgiler verildiğini görürüz:


“Kaldı ki, Ahmed Tayalisi, Naim b. Hammad, Abd b. Hamid, Tirmizî hasen hadis diyerek, İbnü Mâce, İbnü Cerir, İbnü Münzir, İbnü Ebi Hatim, İbnü Merduye ve Beyhakî gibi zatların Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet ettikleri bir hadiste Resulullah (s.a.v) buyurmuştur ki: "Dâbbetü'l-arz, Musa'nın âsası, Süleyman'ın mührü yanında olarak çıkacak, mühür ile müminin yüzünü parlatacak, âsa ile kâfirin burnunu kıracak(inkara dayalı fikir sistemlerini yok edecek) ..."

(Elmalılı tefsiri)


“Dabbetü’l-Arz beraberinde (Süleyman Peygamber'in mührü ile Musa Peygamber'in Âsa’sı olduğu halde) çıkar. Asa ile mü’minin yüzünü parlatır. Mühürle de kafirin burnunu damgalar (inkara dayalı fikir sistemlerini yok edecek)...”

(Tirmizi, İbn-i Mace)


Söz konusu hadisler incelendiğinde Peygamberimiz (s.a.v.)’in, bu işaretleri kullanarak; Hz. Mehdi (a.s.)’nin ahir zamandaki zuhuru ve gerçekleştireceği faaliyetleri hakkında Müslümanları bilgilendirdiği ve insanların Hz. Mehdi (a.s.)’yi tanıyabilmeleri için adeta ipuçları verdiği görülecektir.

  • Örneğin hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’nin yanında Hz. Musa’nın asası olacağı bildirilmiştir. Bilindiği gibi Kuran’da Hz. Musa Peygamber'in, Firavunun getirttiği büyücülerin büyülerine karşı asasını fırlattığında asanın gerçek bir yılana dönüştüğü bildirilmektedir (Araf Suresi, 107), (Araf Suresi, 117). Tahtanın gerçek bir yılana dönüşmesinin ardından bu yılan büyücülerin tüm büyülerini yutarak yok etmiştir.

Görüldüğü üzere Hz. Musa (a.s.), cansız asasını atarak bu asayı Allah’ın Katı’ndan kendisine verilmiş bir mucize olarak canlı bir yılana dönüştürmekte ve bu şekilde döneminin inkarcılarına karşı, Allah’ın “Ol!” demesiyle bir anda yoktan var edişini yani Allah’ın yaratış gücünü ispat etmektedir. Hz. Mehdi (a.s.) de ahir zamanda Dabbe’yi yani kendi dönemindeki bilgisayar ve interneti aynı Hz. Musa (a.s.)’nın asası gibi kullanarak, bütün insanlara internet yoluyla Yaratılış Gerçeği’ni anlatacaktır. Bu şekilde bütün müminleri aydınlatacak, inkara dayalı inanç sisteminin bütün yanlışlarını ve aldatmacalarını da ortaya çıkararak onların oyunlarını bozacaktır.
  • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın hadis tefsirine, Tırmizi ve ibn-i Mace, Seyyid El Berzenci Hazretleri gibi büyük ehl-i sünnet alimlerinin aktardığı bu hadislerin devamına baktığımızda ise Hz. Mehdi (a.s.)’ye ahir zamanda yardımcı olması için Allah’ın oluşturduğu bu sistem içinde ‘Dabbe’nin bir mühür gibi olacağı’ndan bahsedildiği de görülecektir. Bu mührün hadislerde işaret edilen bir özelliği, onunla müminlerin şevkleri artıp, yüzleri aydınlanırken, inkar edenlerin enaniyetlerinin kırılacak olmasıdır.

"Mümine rastlayacak müminin yüzünü damgaladığında yüzü pırıl pırıl olacak. Kafiri damgalayınca simsiyah kesilecek."

(Kıyamet Alametleri, Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Sf 277)

  • Ayrıca hadislerde ‘bu mührün Peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan mühür olduğunun’ da işaret edildiği görülmektedir (Doğrusunu Allah bilir). Yine aynı hadislerde ahir zamanda nüzul edecek Hz. İsa Peygamber’in ve yine ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi (a.s.)’nin; üzerlerinde Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu altın mührünün bulunduğu eserlerle insanlara Allah’ın varlığını ve din ahlakını anlatacakları da bildirilmektedir:
Hz. Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Adeta Kaim’i (Hz. Mehdi (a.s.)'yi) görür gibiyim ki, ...PEYGAMBER’İN ALTIN MÜHÜRLE MÜHÜRLENMİŞ sözleşmesini cebinden ÇIKARIYOR. MÜHRÜNÜ AÇARAK ONU İNSANLARA OKUYOR...” 

(Bihar-ül Envar, c. 52, s. 326)"İsa (a.s.) onu (sandığı) alıp açacak ve İÇİNDE BİR MÜHÜR, bin kitap bulacak, bu kitaplarla şeriatı (Kuran ahlakının esaslarını ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ihya edecek."

(Risalet'ül Meşrep elverdi fi mezhebi bil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, s. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)

Öyle ki Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin beklendiği ahir zamanda internete giren herkes Resulullah (s.a.v.)’in bu mührüyle ve Allah’ın ve Kuran’ın ilmiyle karşılaşacaklardır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendi döneminde; Yüce Rabbimiz ve Kuran’ı Kerim ile ilgili anlattıklarını da yine internet aracılığıyla okuyacabileceklerdir.

2009-08-27 17:36:17

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top