Allah Sevgisi

Hz. Mehdi (A.S.) döneminde insanlar adalete ve güven ortamına kavuşacaklardır, her yerde huzur hakim olacaktır

"Kaim (Hz. Mehdi (a.s.)) kıyam ettiği zaman ... ZULÜM VE ADALETSİZLİK ONUN DÖNEMİNDE YOK OLACAK. CADDELER, YOLLAR ONUN SAYESİNDE GÜVEN VE HUZUR İÇİNDE OLACAK. Yeryüzü kendi bereketini dışarı verecek. HAK SAHİBİ KENDİ HAKKINA KAVUŞACAK. HALK İÇERİSİNDE AYNEN DAVUD (A.S) VE PEYGAMBER (S.A.V) GİBİ HÜKÜM VERECEK. İşte bu dönemde yeryüzü kendi hazinelerini aşikâr edecek, bereketlerini ortaya çıkaracak ve İNFAK, SADAKA VE MADDÎ YARDIMA MÜSTEHAK BİRİ BULUNMAYACAKTIR. ÇÜNKÜ BÜTÜN MÜMİNLER ZENGİN VE İHTİYAÇSIZ OLACAKTIR."
(Bihar-ül Envar, c.13, eski baskı.)

Ahir zamanda, Hz. Mehdi (a.s.) müslümanların manevi lideri olacaktır. Müslümanlar ve diğer insanlar arasında Kuran ahlakına uygun bir adalet sistemini hakim kılacaktır. Onun döneminde Kuran ahlakı tam olarak uygulandığından insanların zulme, haksızlığa ve bozgunculuğa uğramaları, haklarının yenmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) müslümanları Kuran hükümlerine uygun, Musevileri ve Hıristiyanları ise Tevrat ve İncil’in Kuran ayetlerine mutabık olan hükümlerine uygun olarak yönetecektir. Döneminde insanlar Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle manen islah olacaklar, Allah’ın rızasını gözetmeyi, Kuran’a uygun bir ahlak yaşamayı, huzuru, güven duygusunu ve Allah için sevmeyi öğreneceklerdir.

Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle dünya çapında büyük bir huzur ve güven ortamı oluşacağından caddeler, sokaklar, yollar, ülkeler güvenilir hale gelecektir. İnsanların içindeki rahat ve güven içinde gezme özlemi bu dönemde giderilecektir. Gece ve gündüz insanlar tek başlarına buralarda dolaşabilecekler, hiçbir tehlike ve korku yaşamayacaklardır. Öyle ki birkaç hanım birlikte bir yerden bir yere huzur ve güven içinde yolculuk bile yapabileceklerdir. Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen hadislerde Hz. Mehdi (a.s.) döneminin bu güven ve huzur ortamı şöyle tarif edilmektedir:

... YERYÜZÜ EMNİYETLE DOLACAK VE HATTA BİRKAÇ KADIN YANLARINDA HİÇ ERKEK OLMAKSIZIN RAHATLIKLA HACCA GİDEBİLECEKTİR.
El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47

... HER YER EMİN BİR HALE GELİR...
Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 58
 
... ONUN ZAMANINDA KURTLA KOYUN BİR ARADA OTLAYACAK, ÇOCUKLAR YILAN VE AKREPLE OYNAŞACAK...

İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 179, 1699


Bu dönemde nüzul edecek ve Hıristiyanların İslam dinini kabul etmesinde önemli bir sorumluluk üstlenecek olan Ulul-azm peygamberlerden olan Hz. İsa (a.s.) ve gelmiş geçmiş en büyük müceddid (her yüz yıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük âlim ve Peygamberin (A.S.M.) vârisi olan zât), müçtehid (İhtiyaç hâsıl olduğunda âyet ve hadislerden hüküm çıkarmış büyük İslâm allâmeleri ve önderleri) ve kutb-u azam (zamanının en büyük dini lideri) olan Hz. Mehdi (a.s.) da yollarda, caddelerde ve insanların arasında hiçbir güvenlik tedbiri almadan gönül huzuruyla özgürce gezebileceklerdir.


2010-06-19 20:07:42

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top